Nowy porządek

Reforma szkolnictwa, która dotyczyła tak zwanego podwójnego rocznika, pociągnęła za sobą szereg konsekwencji, na przykład dużą liczbę dzieci i młodzieży w szkołach, zwłaszcza ponadgimnazjalnych, do których przez to dużo trudniej było się dostać. Skutków tej decyzji było znacznie więcej, zarówno od strony organizacyjnej, jak i w odniesieniu do bezpośredniego wpływu na dzieci i młodzież. Temat ten jest dość kontrowersyjny, u samych rodziców wywołał on niemały sprzeciw i niezadowolenie. Również dzieci i młodzież, którzy musieli zmierzyć się z nowością i eksperymentalną formą zmian.

Różne konsekwencje, odbijające się na wielu polach

Karta rowerowa w szkole nowe przepisy to jedna z konsekwencji i kwestii związanych z ustawą o podwójnym roczniku. Pojawił się problem, który dotyczy wieku uczniów z podwójnego rocznika. Kiedy cała klasa z rocznika ,,właściwego” kończy wymagane i przepisowe 10 lat, w tej samej klasie znajdują się dzieci, które nie mogą zdawać egzaminu na kartę rowerową, pomimo tego, że ich dziesiąte urodziny mogą wypadać w bardzo bliskim terminie. Mają one jednak możliwość zdawania karty w innym, przeznaczonym do tego miejscu, które jednak występują głównie w większych miejscowościach.

Wydaje się, że reforma nie uwzględniła wielości skutków, które ze sobą przyniosła. Pociąga to więc za sobą konieczność zmiany przepisów, dawnych ustaleń i rozwiązań na wielu płaszczyznach. Konsekwencji nie do końca przemyślanych działań może być bardzo dużo i mogą one dotyczyć różnych aspektów życia społecznego.

 

Author: kraftmedia.pl