Lotniskowa straż pożarna: Zadania i funkcje lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej

Lotniskowa Straż Pożarna: Zadania i funkcje lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej

Lotniskowa Straż Pożarna to niewątpliwie jedna z najważniejszych służb na lotniskach. Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, załogom oraz wszystkim użytkownikom lotnisk, a także ochrona mienia i odbudowa pełnej sprawności operacyjnej po każdym incydencie. W dzisiejszym artykule przedstawimy zadania i funkcje, jakie pełnią lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze.

  1. Bezpieczeństwo pasażyków i załóg

Podstawowym zadaniem lotniskowej straży pożarnej jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i załogom samolotów. Dlatego też, na lotniskach wyznaczona jest specjalna strefa, w której służby ratowniczo-gaśnicze muszą znajdować się przez cały czas, a ich odpowiedź na incydent musi być ekspresowa. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia awarii, pożaru, lub innej sytuacji kryzysowej, lotniskowa straż pożarna jest w stanie szybko i skutecznie podjąć działania mające na celu ratowanie pasażerów oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się zagrożenia.

  1. Ochrona mienia i sprzętu na lotnisku

Drugie ważne zadanie lotniskowej straży pożarnej to ochrona mienia i sprzętu znajdującego się na terenie lotniska. Lotniska dysponują znaczną ilością bardzo drogiego sprzętu, jakim są samoloty, pojazdy na lotnisku, urządzenia obsługowe, budynki i ich wyposażenie. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, takich jak pożar, eksplozja, lub awaria, strażacy muszą działać szybko i skutecznie, aby zminimalizować straty i zabezpieczyć cenne obiekty.

  1. Strzeżenie przepisów i procedur bezpieczeństwa

Lotniskowa Straż Pożarna odpowiada również za nadzorowanie i przestrzeganie przepisów i procedur bezpieczeństwa na terenie lotniska. Są one określone przez międzynarodowe organizacje regulujące ruch powietrzny oraz wewnętrzne przepisy poszczególnych państw. Strażacy muszą także regularnie szkolić personel lotniskowy w zakresie stosowania defibrylatorów, kierowania ruchem, oraz postępowania w przypadku wypadków z udziałem lotniska.

  1. Działania ratowniczo-gaśnicze

Lotniskowa straż pożarna stanowi pierwszą linię obrony przed zagrożeniami związanymi z ruchem powietrznym, w tym pożarem na pokładzie samolotu, na lotnisku, w samolotów przemysłowy, składnicę paliw, czy na polach lotniskowych. Posiada specjalistyczny sprzęt, aby skutecznie prowadzić ratownictwo i gaśnicze akcje na terenie lotniska.

  1. Wsparcie w prowadzeniu akcji ratowniczych

Lotniskowa Straż Pożarna działa również w ramach funkcjonującej na całym świecie Sieci Zintegrowanej Ochrony Lotniskowej (Airport Rescue and Fire-fighting Service – ARFFS). W ramach sieci służby ratownicze-gaśnicze z różnych lotnisk, umożliwiają sobie współdziałanie oraz wymianę wiedzy i doświadczeń prowadząc skoordynowane akcje ratownicze.

Podsumowując, rola lotniskowej straży pożarnej jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa pasażerów oraz funkcjonowania lotnisk. Przetestowane procedury, nowoczesne wyposażenie oraz przede wszystkim wysokie kwalifikacje i doświadczenie służb ratowniczych, pozwalają na szybką i skuteczną reakcję w przypadku kryzysowych sytuacji.

Author: kraftmedia.pl